Historie

Fjellebro- Kværkebyegnens Borgerforening

  -Vi vil landsbylivet

Kværkeby's historie

Der er fundet mange grave og skelletrester fra flere tidsaldre i Kværkeby-åmrådet. De ældste fund er fra yngre stenalder (5-9.000 år f.Kr.). Den gang så området geografisk/topografisk anderledes ud - og det hænger faktisk sammen byens navn for i  ældre skrifter hedder det sig:


 

"Naar Folk i Almindelighed hører. at man er fra Kværkeby (Qverkebye som det blev stavet i 1198.) griber de dem til Halsen og siger: "Uha, kværke I Folk der". Men alt har jo en Forklaring og da ogsaa dette mærkelige Bynavn. Herom fortæller Sagn. I gamle Dage gik Køge Bugt hertil, Ca. 1 Mil fra Ringsted (nu er der 17 km fra Kværkeby til Køge). Det inderste af en Bugt kaldtes dengang en "Kværk; men efterhaanden udtørrede Bugten, og der blir bygget et Hus og siden flere, og nu er Resultatet altsaa Kværkeby." Over Kværken gik en Bro af Fjeller, der hvor den var, er der ogsaa bygget, denne Del af Byen hedder Fjellebro. Saaledes er disse to lidt mærkelige Navne ganske naturligt fremkommet". 


Midt i byen ligger Kværkeby kirke, en typisk dansk landsbykirke, hvis ældste del stammer fra 1100-tallet. Kirken er kendt for sine interessante kalkmalerier.


Som noget usædvanligt blev flere af gårdene liggende inde i byen efter landbrugsreformerne i det 18. århundrede. Sporene fra stjerneudskiftningen i 1792 ses tydeligt i landskabet.

Historiske billeder

Sognepræster i Kværkeby

Sognepræster i Kværkeby

Mere historie og info

Se www.Kvaerkeby.dk (februar 2019: Siden er midlertidig ikke tilgængelig fra ejeren af hjemmesiden)

Siden er bestemt et besøg værd for hvad angår historie omkring Kværkeby.

Kirken

Kværkeby Kirke går tilbage til 1100-tallet.

Kalkmalerierne fra 1300 og 1400 tellet blev fundet og afdækket i 1976.

Se også den historiske beskrivelse

Rosengården

Oprindelig hed gården Kværkebygaard. Den er grundlagt i 1340, hvor den tilhørte Ringsted Kloster. Navnet Rosengaarden (en fordanskning af Rosengarten)  stam-mer fra 1685. Det er den største gård i området og meget af jordene vest for Kværkeby hører under gården.


Se mere om Rosengaardens historie [ her ]. Se også dette link.

Landskabet

Historisk kort fra 1862-1899. Strukturen fra stjerneudstykningen ses tydeligt i landskabet. Veje og levende hegn aftegner opdelingen mellem de enkelte gårdes jordtilliggender. Gårdene i Kværkeby blev ikke flyttet ud ved landbrugsreformen i det 18. århundrede, men blev liggende i byen.

Gravfund i Kværkeby

I Klokkerhøj lidt nordvest for byen fandtes i 1879 grave fra Sten- og Bronzealder. Fundene blev foræret til Nationalmuseet: Klik her.


Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening - info( a ) kvaerkeby.com                                                                                         Copyright © All Rights Reserved